Vores priser

Priser på ydelser er delt i to grupper.

Der er sygesikringsydelserne, som er ens over hele landet.

Der er de frie ydelser, som den enkelte klinik selv bestemmer.Nøjagtige priser på større og/eller mere komplicerede behandlinger er ikke mulige at give uden forudgående undersøgelse.

Vi forbeholder os derfor ret til en forundersøgelse (herunder evt. røntgen) i disse tilfælde. Honorar herfor afholdes af patienten.

Priser på sygesikringsydelser

Priserne kan ses her

Priser på frie ydelser

De nævnte ydelser er inklusiv teknikpris, men eksklusiv bedøvelse og røntgen.

Plastfyldning i lille kindtand på 2 flader 650 1067 kr.
Plastfyldning i stor kindtand på 3 flader 900 1597 kr.
Kroner (uden stifter og opbygning) 4424 5980 kr.
Bro 3 led (uden stifter og opbygning) 12600 18840 kr.
Rodbehandling i fortand (fyldning) 1239 3212 kr.
Rodbehandling i 3 kanaler (fyldning) 2299 4972 kr.
Operativ fjernelser af visdomstand 650 3180 kr.
En lokalbedøvelse 120 344 kr.

 

Find os
Online booking

Ring til os